Sabiedriskā apspriede par platjoslas pakalpojuma pieejamību

Pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma SIA „ Corporate Consulting” 2014.gada maijā uzsāka pētījumu par platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu (ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s) pieejamību lauku teritorijās ar mērķi apzināt teritorijas, kurās būtu nepieciešams izbūvēt elektronisko sakaru „vidējās jūdzes” optisko tīklu valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” 2.kārtas ietvaros.

SM ievietojusi publiskajai apspriešanai pētījuma „Atbalstāmo teritoriju saraksta aktualizācija un ar to saistītie pasākumi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās”” (iepirkuma identifikācijas Nr.SM 2014/02/VSID/TP/CFLA/11/20/018/02-1)rezultātus.

Pētījuma rezultāti:

Nepieciešamības gadījumā komentārus lūdzu iesniegt līdz 2014.gada 14.novembrim Helēnai Dombrovskai uz e-pasta adresi Helena.Dombrovska@cconsulting.lv un Lindai Lazarevai uz e-pasta adresi Linda.Lazareva@cconsulting.lv.

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa