Drošāka Interneta Centrs

Latvijas Drošāka Interneta Centra darbību nodrošina Latvijas Interneta asociācija ar partneriem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Latvijas Pašvaldību mācību centru. Aktuālais projekta darbības periods ir no 2016. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim. Darbības nodrošināšanai un aktivitāšu īstenošanai ir piešķirts 50% finansējums no Eiropas Komisijas CEF programmas. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (CERT.LV Aizsardzības ministrijas pakļautībā).

IZGLĪTOŠANAS DARBS:
bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa etiķete utt.)


 

ZIŅOJUMU LĪNIJA

Iespēja sabiedrībai mājas lapā elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu.UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111


Iespēja bērniem/jauniešiem ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa darbu nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.


 

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa