Kā kļūt par biedru?

Asociācijā kā biedrs vai biedra kandidāts var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar:

 • interneta pakalpojumu sniegšanu;
 • elektroniskās komercijas sniegšanu;
 • informatīvā materiāla un diziana radīšanu un uzturēšanu internetā;
 • konsultēšanu darbam ar interneta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar interneta vidi Latvijas teritorijā.
 1. Biedram tiek piešķirtas balsstiesības LIA kopsapulcēs un citos jautājumos, kuros ir nepieciešama LIA biedru balsošana;
 2. Biedra kandidātam (asociētais biedrs) nav balsstiesības.

Visiem biedriem neatkarīgi no tā statusa Asociācijā ir iespēja līdzdarboties šādās aktivitātēs:

 • Piedalīties nozares saistošo likumprojektu un grozījumu izstrādes procesā, ņemot dalību nozares ministriju organizētajās darba grupās, LIA organizētajās darba grupās likumprojektu izvērtēšanā un viedokļu sniegšanā;
 • Saņemt aktuālo informāciju saistībā ar Platjoslas projekta virzību, ar to saistīto pētījumu rezultātiem, notikušajām sanāksmēm un tajās diskutēto, kā arī piedalīties asociācijas pozīcijas sagatavošanā;
 • Dalība LIA ikgadējās kopsapulcēs;
 • Saņemt instrukcijas IPS ikdienas darba atvieglošanai, piedalīties to izstrādē;
 • Saņemt aktuālos nozares statistikas datus;
 • Dalība LIA veiktajos pētījumos un kopīgu pētījumu veikšana;
 • Dalība nozares institūciju organizētajās konferencēs un citos nozares pasākumos;
 • Dalība projektā „Latvijas Interneta asociācijas un Latvijas telekomunikāciju asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” biedru darbinieku kvalifikācijas celšanai;
 • Dalība Latvijaa Drošāka interneta centra (Drossinternets.lv) organizētajās aktivitātēs, izglītojot sabiedrību drošā interneta lietošanā;
 • u.c. aktivitātēs.

Lai iestātos LIA, fiziskai vai juridiskai personai ir jāaizpilda iesnieguma forma. Iesniegums jāsūta pa pastu uz adresi: Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039.

Lēmumus par jauna Biedra uzņemšanu pieņem Biedru sapulces ievēlēti Valdes locekļi.

Atbilstoši LIA statūtiem, Biedrības biedri un biedru kandidāti maksā sekojošas ikmēneša biedra naudas:

 1. Biedri maksā diferencētu biedru naudu no 70 līdz 300 EUR mēnesī;
 2. Biedra kandidāti maksā biedru naudu, sākot no 15 EUR mēnesī.

Pievienojies un iesaisties elektronisko sakaru nozares attīstībā!

 

 

 

(c) Latvijas Interneta Asociācija, 2001/2010Atpakaļ | Sākumlapa