2019/11/19

Iniciatīva “Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs” aicina uzlabot kiberdrošību valstī

Iniciatīva “Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs” aicina uzlabot kiberdrošību valstī

Sadarbojoties Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT.LV ar Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru (Drossinternets.lv) un interneta pakalpojumu sniedzējiem tiek aktualizēta iniciatīva “Atbildīgs IPS”, kuras mērķis ir padarīt internetu par drošāku vidi ikvienam lietotājam.

CERT.LV incidentu statistika liecina, ka no ievainojamām 100 000* unikālām IP adresēm 59% gadījumi ir saistīti ar neatbilstoši konfigurētām iekārtām, savukārt 8% gadījumu iekārtās konstatēta ļaunatūras klātbūtne. Katrai IP adresei pretī ir gala lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas, iespējams, pat nenojauš par problēmām savā iekārtā. CERT.LV un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs (Drossinternets.lv) iniciatīvas „Atbildīgs interneta pakalpojuma sniedzējs” ietvaros aicina Latvijā reģistrētus interneta pakalpojuma sniedzējus (IPS) uz sadarbību, piesakoties saņemt CERT.LV rīcībā esošo informāciju un nogādāt to saviem klientiem – interneta lietotājiem. Kā arī iniciatīvas ietvaros IPS tiek aicināti reaģēt uz ziņojumiem, kas saņemti no Drossinternets.lv par nelegālu  interneta  saturu uz IPS serveriem,  attiecīgi informējot  atbilstošo  satura izvietotāju un aicinot pārkāpumu novērst un nelegālo saturu izdzēst.

Kā skaidro CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina: “Pievienošanās “Atbildīgs IPS” iniciatīvai paredz, ka interneta pakalpojumu sniedzējs informē gala lietotāju par apdraudējumu un savu spēju robežās palīdz to risināt un novērst. Saprotams, ka ierobežotie resursi IPS pusē, laikā, kad joprojām notiek pakalpojumu “cenu kari” ir izaicinājums, taču domājot ilgtermiņā un strādājot pie iespējas informēt gala lietotājus – klientu pieprasījums pēc papildu drošības tikai augtu un ieguvēji būtu gan IPS, gan ikviens interneta lietotājs Latvijā.”

"2019.gadā Drossinternets.lv ziņojumu līnijā saņēmusi 2648 ziņojumus par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, kas ir publiski pieejami internetā. Lai izslēgtu no aprites globālajā tīmeklī šo nelegālo saturu, interneta lietotāju pienākums ir ziņot, ja pamana. Savukārt industrijas pienākums ir dzēst šādus materiālus no publiskas piekļuves. Plaši izplatīts ir mīts, ka sabiedrība neko nevar darīt lietas labā šādos gadījumos. Taču tā nav – nelegāla satura un aktivitāšu gadījumā, sadarbojoties valsts policijai, Europolam, Interpolam, kā arī interneta pakalpojumu sniedzējiem, ir iespējams dzēst nelegālo saturu no publiskās vides, atrast likumpārkāpējus un cietušās personas. Ar šo iniciatīvu mūsu mērķis ir aicināt ikvienu atbildīgu uzņēmumu – interneta pakalpojumu sniedzēju, iesaistīties cīņā pret bērnu pornogrāfijas materiālu apriti," uzsver Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Š.g. 31.oktobrī CERT.LV, Latvijas Interneta asociācija un Latvijas Drošāka interneta centrs organizēja semināru IPS pārstāvjiem, lai klātienē uzsvērtu kopīgas sadarbības nozīmi un aicinātu pievienoties iniciatīvai – „Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs”.

Ar interneta pakalpojuma sniedzējiem, kas jau pievienojušies iniciatīvai, iespējams iepazīties šeit >>>.  Sadarbība notiek arī ar citiem uzņēmumiem, un visbiežāk viņi ir ieinteresēti padarīt Latvijas kibertelpu drošāku sabiedrībai. Ņemot vērā industrijas uzņēmumu būtisko lomu interneta vides drošības uzlabošanā, ceram, ka iniciatīvai pievienosies ikviens interneta pakalpojumu sniedzējs, kas uzskata sevi par atbildīgu komersantu.

*Datu avots: 2019.gada III ceturkšņa CERT.LV publiskais pārskats

Up