2020/01/23

Caur datoru vai viedtālruni varēs novērot bišu dravu

Caur datoru vai viedtālruni varēs novērot bišu dravu

Latvijas zinātnieki, tehnoloģiju uzņēmumi un biškopji ir kopīgi izstrādājuši autonomās biškopības risinājumu, kas dod iespēju caur datoru vai viedtālruni novērot bišu dravu. Atšķirībā no citiem pasaulē biškopībā pielietotiem risinājumiem, šis risinājums sniedz iespēju novērot visu dravu, nevis atsevišķu stropu vai biti. Projektu īstenoja Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts,  Latvijas Interneta asociācija (LIA), SIA "Meduspils", SIA "Maksikoms" un biškopis Valters Brusbārdis.

Ņemot vērā, ka biškopība prasa regulāru bišu dravu apmeklējumu un bišu saimju apskati, projekta mērķis bija izstrādāt attālinātas novērošanas un kontroles sistēmu, kas atvieglotu biškopju darbu un paaugstinātu tā efektivitāti. Projekta ietvaros tika radīta un bišu dravās Rīgā un Talsu novadā testēta sistēma, kas pilda divus uzdevumus. Pirmkārt, tā nodrošina bišu novērošanu gan atsevišķu saimju, gan arī visas dravas līmenī, sniedzot iespēju biškopim nekavējoties reaģēt uz izmaiņām vidē un bišu uzvedībā. Savukārt analītiskie rīki palīdz saskatīt kopsakarības starp virkni faktoru, kas ietekmē bišu produktivitāti, piemēram, laika apstākļiem un bišu dravas ģeogrāfisko izvietojumu, un citiem faktoriem.

Pieslēdzoties izstrādātajai monitoringa sistēmai no datora vai viedtālruņa, biškopis var sekot līdzi svarīgākajiem rādītājiem stropos – bišu saimes masas izmaiņām, peru telpas temperatūrai, relatīvajam gaisa mitrumam bišu ligzdās. Savukārt stropa skreju un dravas videonovērošana palīdz konstatēt bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli gan dienā, gan naktī. Bišu laupīšanās, lāča vai zagļu apciemojums, dabas stihijas radītie postījumi ir tikai neliela daļa no riskiem, kurus iespējams konstatēt operatīvi, un nekavējoties doties talkā bitēm. Monitoringa sistēma arī uzkrāj datus par bišu uzvedību, kas nākotnē palīdzēs labāk rūpēties par bitēm un audzēt nozares produktivitāti.

“LIA atbalsta ikvienu sabiedrībai nozīmīgu projektu, kurā tiek pielietotas inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu darba produktivitāti. Šis ir specifisks risinājums, kas tika radīts, lai atvieglotu biškopjiem ikdienas darbu un sekmētu nozares attīstību. Sagaidāms, ka nākotnē autonomās biškopības risinājumi veicinās ekonomiski dzīvotspējīgu nozares attīstību, tai pašā laikā rūpējoties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos,” uzsver LIA valdes priekšsēdētāja Ina Gudele.

“Autonomais biškopības risinājums sniedz iespēju palielināt bišu stropa ražīgumu, jo bitenieks var ātri reaģēt uz situācijas izmaiņām. Tas ļauj arī samazināt izdevumus, jo lieku reizi nevajag doties pārbaudīt bišu saimi, ja tai viss ir kārtībā. Turpinot attīstīt un modernizēt bišu uzraudzības kontroles un monitoringa sistēmu, ir iespējams palielināt funkciju un pakalpojumu apjomu, piemēram, ieviešot attēlu apstrādes funkciju, pielietojot mākslīgā intelekta metodes,” uzsver projekta vadītājs, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vadošais pētnieks un projekta vadītājs Anatolijs Zabašta.

Projekts tiek finansēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2. apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" projekta ietvaros.  Projektu atbalsta mobilo sakaru operators BITE, nodrošinot bezvadu interneta pieslēgumu.

Up