Autonomā biškopība

Projektu "Autonomā biškopība" īsteno Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, Latvijas Interneta asociācija, SIA "Meduspils", SIA "Mazzy" un Valters Brusbārdis.

Projekts paredz bišu dravā LU Botāniskajā dārzā Rīgā tiek testēts unikāls autonomās biškopības risinājums, kas nākotnē palīdzēs biškopjiem attālināti novērot savas bišu dravas, tādējādi taupot laiku un resursus.

Biškopības darba specifika prasa regulāru bišu dravu apmeklējumu un bišu saimju apskati. Lai apciemotu dravas, biškopim dienā nereti jānobrauc desmitiem kilometru. Jāpiezīmē, ka fiziskas apskates traucē bites un izraisa tām stresu, kas var negatīvi ietekmēt bišu saimes produktivitāti. Turklāt attālums ne vienmēr ļauj biškopim operatīvi reaģēt uz krīzes situācijām dravā.

"Attālināta novērošana un kontrole ir svarīgs nosacījums efektīvai un resursu taupīgai biškopībai. Pašlaik testētā sistēma būs liels palīgs ikvienam biškopim, jo sniegs iespēju nepārtraukti novērot bites un nekavējoties reaģēt uz izmaiņām vidē un bišu uzvedībā. Savukārt analītiskie rīki palīdzēs saskatīt kopsakarības starp virkni faktoru, kas ietekmē bišu produktivitāti, piemēram, laika apstākļiem un bišu dravas ģeogrāfisko izvietojumu, un citiem faktoriem," uzsver Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektore Ina Gudele.

Ieviešot autonomās biškopības risinājumu, biškopji varēs attālināti sekot līdzi stropa apstākļiem, piemēram, vai temperatūra nav kritiska. Ja saimē trūks barības, tad to varēs laikus pamanīt un novērst. Šāda sistēma palīdzēs izglābt ziemojošās bišu saimes, kā arī ietaupīt laiku un naudu ikdienas stropu apsekošanā. Latvijas zinātnieku izstrādātais risinājums palīdzēs noskaidrot labākas medus iegūšanas vietas saistību ar dažādu nektāra augu izmantošanu Latvijas apstākļos un noteikt aktīvākos bišu saimes periodus un laika apstākļus, līdz ar to produktīvāk veikt medus iegūšanu, lietderīgi izmantojot ziedu ziedēšanas laiku.

Biškopis veiks situācijas novērošanu datorā no sava biroja vai mājas un varēs pieņemt lēmumu par izbraukšanu dravā tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Liels palīgs būs stropu videomonitoringa sistēma, kas palīdzēs novērot bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli. Piemēram, vai drava nav izdemolēta, apzagta, vai kāds strops nav apgāzies. Jaunā sistēma izmanto alternatīvos enerģijas avotus (saules, vēja enerģija) sistēmas elektroapgādei, kas palielina sistēmas pielietošanas iespējas dažādās Latvijas vietās.

Sagaidāms, ka autonomās biškopības sistēma veicinās ekonomiski dzīvotspējīgas lauksaimniecības attīstību, ievērojot ilgtspējas principus, ka arī lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanu. Turpinot attīstīt un modernizēt bišu uzraudzības kontroles un monitoringa sistēmu pēc projekta noslēgšanas, būs iespējams palielināt funkciju un pakalpojumu apjomu, piemēram, ieviešot attēlu apstrādes funkciju, izmantojot mākslīgā intelekta metodes, neirona tīklus u.c. Plašāk informatīvajā materiālā šeit >>>

Projekts tiek finansēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2. apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" projekta ietvaros.

 

Up