2021/01/21

Interneta pakalpojumu kvalitātei ir kritiski svarīga nozīme Covid-19 krīzes pārvarēšanā

Interneta pakalpojumu kvalitātei ir kritiski svarīga nozīme Covid-19 krīzes pārvarēšanā

“Jau pagājis gads, kopš esam ierauti globālajā Covid-19 krīzē, taču vēl joprojām nav skaidrības un pat reālu prognožu par iespējām atgriezties “normālajā dzīvē”,” saka Latvijas Interneta asociācijas (LIA) izpilddirektors Andis Āriņš, uzsverot, ka šajā laikā ir skaidri pierādījies: cilvēku privātā un arī darba dzīve kļuvusi atkarīga no kvalitatīva, ātra un bezatteikumu interneta tīkla.

“Esam pārliecinājušies, ka bez stabila interneta vairs iztikt nav iespējams – attālinātās mācības skolās un augstskolās, attālinātās sapulces iestādēs un darbavietās, norēķini, oficiālā sarakste un komunikācija ar valsts un pašvaldību iestādēm,” pieredzējušais IT jomas eksperts uzskaita tikai daļu no jomām, kurās tieši interneta pieslēgumam, ātrumam un kvalitātei ir izšķiroša nozīme. LIA izpilddirektors norāda, ka LIA biedru apkalpoto tīklu infrastruktūrā 2020. gadā ir bijis aptuveni 15 – 30 procentu pieaugums, kas veidojies galvenokārt privātpersonu segmentā un serveros, kuri apkalpo valsts iestādes un organizācijas.

“Mums kā interneta pakalpojumu sniedzējiem ļoti būtisks ir fakts, ka pērn ievērojami pieaudzis e-paraksta lietotāju skaits, sasniedzot gandrīz 675 tūkstošus,” stāsta Andis Āriņš, “taču daudziem vēl ir noteikti labāk jāapgūst digitālās prasmes, tostarp – arī e-paraksta lietošana. Piemēram, ievērojamai daļai e-paraksta lietotāju ir jaunums, ka dokumentu parakstīt iespējams arī Smart-ID platformā vai izmantojot e-paraksta aplikāciju viedtālrunī.”

Lai arī interneta tīklu noslodze valstī ir ar pieaugošu tendenci, tomēr LIA izpilddirektors atzīst, ka Covid-19 krīze ir ietekmējusi arī LIA biedru uzņēmumus: “Interneta pakalpojumu sniegšana būtībā ir “horizontāla nozare”, proti, mūsu asociācijā ietilpstošie uzņēmumi apkalpo ļoti dažādu jomu klientus – tostarp arī viesmīlības, ēdināšanas, pasākumu rīkošanas kompānijas, kur ienākumu līmenis ir kritiski zems, tādēļ, protams, cieš arī šo uzņēmumu partneri. Un tas, nenoliedzami, atstāj ietekmi tīkla kvalitātes noturēšanu un investīcijām paredzētajiem finanšu apjomiem,” skaidro LIA izpilddirektors Andis Āriņš. “Elektronisko sakaru uzņēmumi un uzņēmēji regulāri modernizē savus tīklus un piedāvā inovatīvus pakalpojumus, taču tie, protams, prasa ieguldījumus. Taču LIA biedri šobrīd dara visu, lai krīzes apstākļos nodrošinātu interneta tīklu kvalitāti, stabilitāti un ātrumu par saprātīgu cenu, ņemot vērā, ka situācija saistībā ar Covid-19 ir neprognozējama, bet interneta sakariem ir ārkārtīgi svarīga nozīme pandēmijas un ekonomiskās krīzes pārvarēšanā.

LIA uzskata, ka šajā brīdī, vērtējot atbalsta pasākumus un ekonomikas atlabšanas mehānismus, valstij būtu ar specifiskiem atbalsta instrumentiem jāveicina arī atbilstoša interneta komunikācijas tīklu un esošo elektronisko sakaru sistēmu attīstība un nepārtraukta modernizācija: “Tas ir ļoti svarīgi,” piebilst LIA izpilddirektors, “jo šobrīd tīklu attīstība lielā mērā gulstas uz pašu komersantu pleciem un finansiālajām iespējām, tāpat ir svarīgi, lai netiktu radīti papildu sarežģījumi ar jaunu nodevu, nodokļu un dažādu birokrātisko šķēršļu palīdzību,” norāda Andis Āriņš. Viņš akcentē, ka nozare gaida jaunu elektrosakaru likumu, kuru pašreizējā izstrādes stadijā noteikti ir nepieciešams uzlabot. Andis Āriņš īpaši uzsver, ka LIA prioritāšu vidū ir Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība, kā arī drošas un jēgpilnas interneta izmantošanas veicināšana.

Up