2018/08/06

Par jauno LIA izpilddirektori ievēlēta Ina Gudele

Par jauno LIA izpilddirektori ievēlēta Ina Gudele

Latvijas Interneta asociācija (LIA) informē, ka 2018. gada 8. jūnijā notika tās kopsapulce, kurā par asociācijas izpilddirektori ievēlēta viena no LIA dibinātājām, valdes locekle Ina Gudele.

Latvijas Interneta asociācija dibināta 2000. gada jūlijā, un tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno interneta pakalpojumu sfērā darbojošos Latvijas uzņēmējus. Par LIA galveno darbības mērķi izvirzīta plaši pieejamas interneta vides nostiprināšana, attīstība un popularizēšana mūsu valstī.

I. Gudele: “Asociācijas uzdevums ir Latvijas digitālās telpas satura sakārtošana, kas paveicama ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un institūcijām, kā arī nevalstiskā sektora organizācijām. Kā vienu no pirmajiem lielajiem projektiem gribu akcentēt darbu elektroniskās komercijas likumdošanas pilnveidošanā, kas ļaus mūsu uzņēmējiem attīstīt savu preču un pakalpojumu tīklu elektroniskā vidē, vienlaikus garantējot drošību sava biznesa attīstībai.”

Līdzšinējais darbs LIA dod pamatu secinājumam, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmēji nav aktīvi digitālās vides izmantotāji savu pakalpojumu piedāvāšanai un nodrošināšanai; galvenais iemesls, pēc LIA jaunās izpilddirektores domām, ir zināšanu trūkums un neizpratne par normatīvo aktu kopumu, kas reglamentē elektroniskās komercijas darbību un tās tiesisko pamatu.

Kā pirmais solis plānots uzņēmumu apsekojums datu ieguvei, kas veicinās statistikas datu kvalitātes un attiecināmības pilnveidošanu, nodrošinot faktiskās un iegūtās informācijas maksimālu atbilstību.

Lai projekta īstenošanas gaita būtu sekmīga, I. Gudele plāno tajā vēl ciešāk iesaistīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas.

Kā jau ierasts, LIA kopsapulcē tika prezentēts asociācijas nozares statistikas apkopojums “Interneta nozare ciparos 2018”, kas pieejams šeit.

LIA aicina visus uzņēmumus, kas ir ieinteresēti digitālās vides attīstībā un pilnveidošanā, sūtīt savas idejas un priekšlikumus vai arī aktīvi iesaistīties LIA darbā.

Up