2021/01/18

Pētījums par digitalizāciju bioekonomikas sektorā

Pētījums par digitalizāciju bioekonomikas sektorā

Izmantojot "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta" programmu, šogad uzsākts pētījums par bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizāciju konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai, šis pētījums tiek īstenots uzņēmumā SIA ‘’Celteh’’, sadarbojoties ar Latvijas Interneta asociāciju.

Pētījuma mērķis ir veikt bioekonomikas sektorā strādājošo uzņēmumu digitalizācijas statusa, vajadzību, motivācijas un risku izvērtējumu Latvijas reģionos, lai izstrādātu sektoram specifiskas rekomendācijas un aprobētu digitalizācijas un e-komercijas risinājumus, kas ir piemēroti ieviešanai mikro un mazajos bioekonomikas sektora uzņēmumos, veicinot šo uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju. Vairāk par projektu var uzzināt šeit >>>

Up