Darba grupas

LIA darbojas vairākās augsta līmeņa ekspertu darba grupās, kurās pārstāv savu biedru intereses, lai sekmētu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un interneta vides sakārtošanu:

 • Elektronisko sakaru nozares padome (SM koordinēta);
 • Optiskā tīkla uzraudzības komiteja (SM koordinēta);
 • Elektronisko sakaru nozares ekspertu darba grupa (SM koordinēta);
 • 5G mobilo tīklu ieviešanas darba grupa (SM koordinēta);
 • Darba grupa Latvijas nacionālā plāna un grafika 694–790 MHz atbrīvošanai no ciparu televīzijas un ciparu televīzijas zemes apraides modeļa pēc 2021.gada izstrādei (SM koordinēta);
 • Darba grupa elektronisko sakaru tīklu būvniecības un ierīkošanas normatīvā regulējuma pilnveidei (SM koordinēta);
 • Numerācijas darba grupa (SM koordinēta);
 • Cenrāža darba grupa (VASES koordinēta);
 • TV pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai darba grupa (KM koordinēta);
 • Nesēju atlīdzības darba grupa (KM koordinēta);
 • Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdes, kad tiek lemts par nozarei svarīgiem jautājumiem.
   

Up