Pētījums par COVID-19 ietekmi uz pieaugušo izglītības sektoru

No 2021.gada sākuma SIA “Magnetic Professional” ir uzsākusi pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) īstenošanu. Projekta ilgums ir līdz 2023.gada 30.jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 111 505,00 EUR, no kura Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs it 88 961,50 EUR, savukārt uzņēmuma ieguldītais privātais finansējums ir 22 543,50 EUR. Projekta sadarbības partneris ir Latvijas Interneta asociācija.

Projekta ietvaros tiks analizēta COVID-19 un citu ārkārtas situāciju ietekme uz pieaugušo izglītību Latvijā. Pētījuma rezultātā tiks attīstītas rekomendācijas izglītības iestādēm, kas piedāvā pieaugušo apmācību tiešsaistē, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskai izaugsmei.

Ņemot vērā visaptverošo COVID-19 ietekmi uz visiem tautsaimniecības sektoriem, it īpaši izglītību, svarīgi analizēt, kādus risinājumus meklē izglītības iestādes, lai reaģētu uz ārkārtējiem apstākļiem, kā arī kādas ir turpmākās darbības, lai nodrošinātu pieaugušo izglītības sektora tālāku attīstību. Lai nodrošinātu izglītības procesu nepārtrauktību, izglītības iestādes bija spiestas īsā laikā pāriet uz tiešsaistes sistēmu, kas paver iespējas arī turpmākajai pieaugušo izglītības sektora attīstībai.

Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka pieaugušo izglītības iestāžu mērķa auditorija ir nodarbinātas personas visos Latvijas reģionos - cilvēkkapitāls, kas sniedz ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības transformācijai uz lielākas pievienotās vērtības produktu ražošanu. Tādējādi ir nepieciešams pētīt, kā pandēmija ietekmēja pieaugušo izglītības sektoru Latvijā, sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla attīstībai nākotnē Latvijā, kā arī attīstot pieaugušo sektora digitalizāciju.

Pētniecības pieteikuma īstenošana sniegs arī ieguldījumu izglītības iestāžu piedāvāto profesionālās pilnveides izglītības programmu un tālākizglītības programmu attīstībā.
Informācija par pētniecības pieteikumu pieejama SIA “Magnetic Professional” mājaslapā.


 

 

Up