Kļūt par biedru

Asociācijā kā biedrs vai biedra kandidāts var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar:

 • interneta pakalpojumu sniegšanu;
 • elektroniskās komercijas sniegšanu;
 • konsultēšanu darbam ar interneta pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar interneta vidi;
 • citu ar interneta jomu saistītu pakalpojumu sniegšanu.

-Biedriem ir balsstiesības LIA kopsapulcēs un citos jautājumos, kuros ir nepieciešama LIA biedru balsošana;
-Biedru kandidātiem (asociētais biedrs) nav balsstiesības.

Visiem biedriem neatkarīgi no tā statusa asociācijā ir iespēja līdzdarboties šādās aktivitātēs:

 • Piedalīties nozares saistošo likumprojektu un grozījumu izstrādes procesā, ņemot dalību nozares ministriju organizētajās darba grupās, LIA organizētajās darba grupās likumprojektu izvērtēšanā un viedokļu sniegšanā;
 • Saņemt aktuālo informāciju saistībā ar dažādu likumu grozījumu projektu virzību, ar to saistīto pētījumu rezultātiem, notikušajām sanāksmēm un tajās diskutēto, kā arī piedalīties asociācijas pozīcijas sagatavošanā;
 • Dalība LIA ikgadējās kopsapulcēs un darba grupās;
 • Saņemt aktuālos nozares statistikas datus;
 • Dalība LIA veiktajos pētījumos un kopīgu pētījumu veikšana;
 • Dalība nozares institūciju organizētajās konferencēs un citos nozares pasākumos;
 • Citās aktivitātēs.

Lai iestātos LIA, fiziskai vai juridiskai personai ir jāaizpilda iesnieguma forma. Iesniegumu elektroniski parakstītu vai ieskenētā formā sūtīt uz office@lia.lv. Papīra formā jāsūta pa pastu uz adresi: Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039.

Lēmumus par jauna Biedra uzņemšanu lemj Biedru sapulces ievēlēti Valdes locekļi.

Atbilstoši LIA statūtiem, Biedrības biedri un biedru kandidāti maksā sekojošas ikmēneša biedra naudas:

 • Biedri maksā diferencētu biedru naudu no 70 līdz 300 EUR mēnesī;
 • Biedra kandidāti maksā biedru naudu, sākot no 15 EUR mēnesī.

Pievienojies un iesaisties elektroniskās sakaru nozares attīstībā!

Up