Par mums

Latvijas Interneta asociācija (LIA) dibināta 2000. gada jūlijā. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno 18 uzņēmumus, kas darbojas elektronisko sakaru jomā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā.

LIA galvenais mērķis ir sekmēt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību Latvijā - kvalitatīva un ātra interneta pieejamību iedzīvotājiem visā valsts teritorijā.

Latvija jau šobrīd ir līdere interneta un mobilā interneta pakalpojumu sniegšanā Eiropā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ieņemot interneta un digitālās lielvalsts statusu. Liels nopelns tajā ir LIA biedriem, vairāku gadu garumā mērķtiecīgi attīstot savus elektronisko sakaru pakalpojumus.

Latvijas Interneta asociācijas darbs pamatā balstās uz interneta industrijas sadarbību ar valsts pārvaldi, piedaloties darba grupās un starpinstitūciju sanāksmēs, kurās tiek risināti nozarei svarīgi un aktuāli jautājumi, paužot tajās biedru viedokļus un priekšlikumus, pārstāvot to intereses.

Asociācijas galvenie uzdevumi:

 • Pārstāvēt savu biedru un interneta nozares intereses;
 • Sekmēt biedru kvalitatīvu izaugsmi,
 • Veicināt sadarbību biedru vidū;
 • Veidot nozares informatīvo bāzi;
 • Sekmēt interneta pakalpojumu pieejamību sabiedrībai;
 • Publiski paust viedokli par aktuālajiem un problemātiskiem ar internetu saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem;
 • Rūpēties par tiesisko normu ievērošanu interneta un ar to saistīto nozaru attīstības jomās;
 • Nodrošināt biedrus ar informāciju par interneta attīstības tendencēm un tehnoloģiskajām aktualitātēm;
 • Veikt interneta nozares tirgus izpēti un analīzi;
 • Sniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvo aktu regulējumā un tā pilnveidošanai, kas vērsti uz elektronisko sakaru jomas attīstību un atbilstoši biedru interesēm;
 • Sekmēt e-komercijas attīstību Latvijā;
 • Atbalstīt un popularizēt pasākumus, kas vērsti uz iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību, drošu un jēgpilnu digitālo tehnoloģiju izmantošanu.

LIA logo pieejams šeit >>>

Up