Statistika

Interneta lietošana Latvijā 2022. gadā

Interneta pieslēguma ātrumi

Ookla publicētie dati liecina, ka interneta lietotāji Latvijā 2022. gada sākumā varēja sagaidīt šādus interneta pieslēguma ātrumus:

  • Vidējais mobilā interneta savienojuma ātrums, izmantojot mobilos tīklus: 29,92 Mbps.
  • Vidējais fiksētā interneta savienojuma ātrums: 62,44 Mbps.

Sociālo tīklu lietotāji

  • Facebook lietotāji Latvijā 874.2 tūkst.
  • YouTube lietotāji Latvijā 1.45 milj.
  • Instagram lietotāji Latvijā 675.6 tūkst.
  • LinkedIn lietotāji Latvijā 390.0 tūkst.
  • Twitter lietotāji Latvijā 159.3 tūkst.

Datu avots: WeAreSocial un Kepios ziņojums par Latviju "Digital 2022: Latvia"

Mobilā interneta savienojuma ātrums un fiksētā interneta ātrums pēc Ookla Speedtest reitinga datiem, Marts 2022

Dažādi interneta nozares statistikas grafiki apkopoti LIA izveidotajos pārskatos:

Up