Statistika

Dažādi interneta nozares statistikas grafiki apkopoti LIA izveidotajā pārskatā:

Daži statistikas dati no šī pārskata:

Up