Privātuma politika

Mājas lapas www.lia.lv darbību nodrošina Latvijas Interneta asociācija (turpmāk- LIA), kuras mērķis ir izvietot informāciju, kas paredzēta biedriem un informēt sabiedrību par mūsu organizācijas darbību.

Mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību un esam apņēmušies cienīt un aizsargāt jūsu privātumu. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par Eiropas Savienības “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”, kas paredz izmaiņas normatīvajos aktos par personas datu uzglabāšanu un izmantošanu. Regula stājas spēkā 2018. gada 25. maijā. Mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijas ir uzrakstītas saskaņā ar jauno “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”.

Mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas izskaidro, kā mēs apstrādājam un aizsargājam jūsu personisko informāciju mūsu darbam nepieciešamajām komunikācijas un mārketinga aktivitātēm.

Ja jums rodas jautājumi par turpmāk aprakstīto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums: office@lia.lv.

Kā mēs ievācam jūs personas datus?

Personas dati ir jebkāda informācija, pēc kuras jūs varētu atpazīt. Piemēram, jūsu vārds, elektroniskā pasta adrese, jūs – kā mūsu mājas lapas apmeklētājs. Mēs vācam informāciju par jums šādos gadījumos, ja jūs:

 • apmeklējat mūsu mājas lapu;
 • apmeklējat mūsu rīkotos pasākumus;
 • esat biedrs vai sadarbības partneris;
 • piedalāties mūsu organizētajās aptaujās un pētījumos.

Vadlīnijās mēs aprakstīsim katru no šiem gadījumiem un izskaidrosim, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus

Mēs arī izskaidrosim:

 • vai un kā mēs dalāmies ar jūsu datiem ar citām organizācijām;
 • jūsu tiesības;
 • kā rīkoties, ja jums ir sūdzības;
 • kā ar mums sazināties.

Ja jūs kļūstat par LIA biedru

Kad jūs kļūstat par mūsu biedru, nepieciešama:

 • jūsu elektroniskā pasta adrese;
 • jūsu vārds, informācija par jūsu pārstāvēto uzņēmumu/organizāciju un jūsu lomu tajā.

Biedriem tiek sūtīti elektroniskā pasta sūtījumi par dažādām ar elektronisko sakaru nozari saistītām aktualitātēm – informācija par darba grupām, sēžu datumi, grozījumu projekti, pasākumi un semināri u.tml. Mēs neapgrūtināsim jūs lieki ar informāciju, par kuru saņemšanu jūs neesat pierakstījies.

Jūsu personas datu izmantošana un uzglabāšana elektroniskā mārketinga un saziņas vajadzībām balstās uz jūsu sniegto atļauju mums rīkoties ar jūsu datiem. Tādēļ jūs saņemsiet vienīgi tādas elektroniskā pasta ziņas, kuru saņemšanu jūs esat apstiprinājis.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmāka informācijas saņemšanai jebkurā laikā, sūtot e-pastu mums uz office@lia.lv ar lūgumu dzēst jūsu datu.

Ja jūs atsaucat savu piekrišanu informācijas saņemšanai vai jūsu personas datu izmantošanas atļauju, mēs izdzēsīsim jūsu elektroniskā pasta adresi no e-pastu listes saņēmēju saraksta.

Mūsu sūtītajā informācijā bieži ir norādītas sadarbības partneru vai trešo personu tīmekļa vietņu adreses. Ja jūs apmeklējat trešo personu tīmekļa vietnes, pārliecinieties, ka esat iepazinušies ar viņu personas datu aizsardzības vadlīnijām. Mēs nevaram uzņemties atbildību par trešo personu rīcību ar jūsu personas datiem. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat iepazinušies ar personas datu apstrādes vadlīnijām, pirms iesniedzat savus personas datus.

Ja Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu

Apmeklējot mūsu mājas lapu

Drošības nolūkos mēs vācam nelielā apjomā jūsu personas datus, piemēram, jūsu IP adresi. Tas nepieciešams, lai bloķētu kādu, kurš vēlas nelikumīgi izmantot mūsu mājas lapu.

Pārlūkojot mūsu mājas lapu

Laikā, kad jūs caurskatāt mūsu mājas lapu, mēs vācam anonīmu informāciju par jūsu apmeklējumu ar mērķi uzlabot mūsu mājas lapas darbību. Mums rūp, ka šī informācija tiek vākta, glabāta un izmantota saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un ar to saistītiem normatīvajiem dokumentiem.

Mēs izmantojam Google Analytics rīku mājas lapas statistikas apkopošanai un atspoguļošanai. Visi dati tiek droši glabāti uz Google serveriem. Lai izsekotu jūsu mājas lapas apmeklējumiem Google Analytics ievietos sīkdatni (cookies) jūsu ierīcē (sīkdatnes izmanto mājas lapas, lai noteiktu un atcerētos mājas lapas apmeklējumus). Jūs varat savā interneta pārlūka programmā atzīmēt, ka jūs nevēlaties pieņemt sīkdatni, ja nevēlaties, lai jūsu dati tiktu ievākti šādā veidā. Vairāk informāciju atradīsiet jūsu interneta pārlūka programmas iestatījumos.

Informācija par Google Analytics personas datu aizsardzības vadlīnijām Google Analytics mājas lapā

Ar sīkdatņu palīdzību mēs ievācam informāciju, kuras www.lia.lv sadaļas jūs apmeklējat, cik ilgi un reižu jūs tās apmeklējat, kādu operētājsistēmu jūs lietojat, izmantotās ierīces ekrāna izšķirtspēju, kādu interneta pārlūka programmu izmantojat un kurā valstī jūs atrodaties.

Iegūtā informācija mums palīdz:

 • Plānot mājas lapas turpmāko attīstību;
 • Noteikt un izcelt visvairāk apmeklētās mājas lapas sadaļas, kā arī mazāk apmeklētākās sadaļas;
 • Izvērtēt mūsu aktivitāšu un publicētās informācijas lietderīgumu;
 • Noteikt laiku, kad mājas lapa tiek apmeklēta visvairāk, kas palīdz plānot mājas lapas uzlabojumu ieviešanu.

Mūsu mājas lapas drošība

Mūsu mājas lapa tiek uzturēta uz SIA “ADATI” serveriem. SIA “ADATI” ir neatkarīgs uzņēmums, kurš rūpējas par personas datu drošību mājas lapā.

Sasaiste ar citām mājas lapām

Mūsu mājas lapā var būt norādītas citu mājas lapu adreses. Ja jūs apmeklējat citas mājas lapas, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgo mājas lapu personas datu drošības vadlīnijām, pirms sniedzat savus personas datus. Mēs nevaram uzņemties atbildību par citu mājas lapu lietošanas noteikumiem.

Ja jūs apmeklējat kādu no mūsu rīkotajiem pasākumiem

Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu vai citu iestāžu organizētajiem pasākumiem, mēs pieprasām:

 • jūsu vārdu;
 • jūsu elektroniskā pasta adresi;
 • dažkārt jūsu personas kodu;
 • dažkārt informāciju par jūsu organizāciju un jūsu lomu tajā.

Šo informāciju mēs saņemsim reizē ar jūsu apstiprinājumu piedalīties mūsu vai sadarbības iestādes organizētajā pasākumā.

Jūsu personas datu izmantošana un uzglabāšana ir pamatota ar jūsu atļauju izmantot jūsu personas datus saistībā ar mūsu organizēto pasākumu.

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Personas dati var tikt koplietoti vienīgi ar organizācijām, kuras ir tieši iesaistītas pasākuma norises nodrošināšanā (piemēram, pasākumu vietās, kur nepieciešamas caurlaides)

Mēs uzglabāsim personas datus tikai līdz brīdim, lai nodrošinātu pasākuma norisi.

Ja jūs apmeklējat mūsu organizēto pasākumu kā viesis- runātājs vai atbalstītājs - mēs varam pieminēt jūs mūsu elektroniskā pasta vēstulēs, kā arī sabiedriskās saziņas vietnēs saistībā ar šo pasākumu. Sabiedriskās saziņas vietnes uzglabās un izmantos jūsu personas datus atbilstoši savām personas datu drošības vadlīnijām.

Ja jūs piedalāties pētījumā vai aptaujā

Mēs varam jūs lūgt piedalīties mūsu organizēto aktivitāšu un pasākumu izvērtējumā. Šajā gadījumā mēs jums prasīsim jūsu:

 • Vārdu;
 • E-pasta adresi;
 • Informāciju par jūsu uzņēmumu/organizāciju un jūsu lomu tajā.

Mēs ar jums sazināsimies par jūsu atbildēm tika gadījumā, ja jūs būsiet snieguši atļauju to darīt. Visi publicētie rezultāti būs anonīmi, izņemot, ja jūs būsiet snieguši atļauju sevi identificēt.

Mēs varam jūs aicināt piedalīties mūsu organizētās aptaujās un pētījumos – lai noskaidrotu jūsu attieksmes vai viedokli dažādos ar elektronisko sakaru nozari saistītos jautājumos. Šajā gadījumā mēs jums prasīsim jūsu:

 • Vārdu;
 • E-pasta adresi;
 • Reizēm informāciju par jūsu uzņēmumu/organizāciju un jūsu lomu tajā.

Jūsu dalība ir brīvprātīga, savu piekrišanu Jūs mums nododat un savus personas datus jūs apstiprināt ar brīdi, kad piedalāties aptaujās vai pētījumos.

Vai un kā mēs dalāmies ar jūsu personas datiem ar citām organizācijām.

Mēs nesniedzam jūsu personas datus citām organizācijām komerciālos nolūkos.

Ja jūs esat devuši mums atļauju ar jums sazināties, mēs varam iesniegt jūsu informāciju uzņēmumam vai personai, lai veiktu noteiktas darbības mūsu vārdā (pasākuma organizēšana, vēstuļu vai elektroniskā pasta vēstuļu izsūtīšana, pētījumu projektu saistītu ar mūsu tiešo darbību veikšana un, lai nodrošinātu mūsu sniegtos pakalpojumus). Ja tam būs nepieciešami jūsu personas dati, tad mēs nodrošināsim, ka:

 • darba veicēji apņemas izmantot jūsu personas datus vienīgi noteiktās funkcijas veikšanai un neizmantos tos citiem mērķiem;
 • darba veicēji izmantos jūsu personas datus saskaņā ar mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijām un ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

Mēs varam jūsu personas datus sniegt trešajām personām, ja:

 • to pieprasa likums;
 • tie nepieciešami līgumu izpildei vai lai aizsargātu LIA tiesības, īpašumu un nodrošinātu drošību mūsu klientiem un citiem;
 • ja nepieciešams nodrošināt jums pasākuma apmeklējumu, uz kuru esat reģistrējies;
 • mums ir jūsu atļauja izmantot jūsu personas datus.

Jūsu tiesības

Gadījumos, kad mēs izmantojam un uzglabājam jūsu personas datus, jums ir tiesības:

 • zināt, kā mēs ievācam, izmantojam un uzglabājam jūsu personas datus. Mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijas nodrošina šo informāciju;
 • tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā;
 • tiesības atteikties no tiešā mārketinga sūtījumiem, izmantojot atteikšanās iespēju;
 • iebilst datu apstrādei, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem;
 • pieprasīt dzēst jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā;
 • personas datu labojumam, ja tie ir kļūdaini vai nepilnīgi;
 • aizliegt mums apstrādāt jūsu personas datus.

Šīs tiesības var attiekties vai neattiekties uz specifiskām situācijām. Papildu informācija par personu datu apstrādi ir pieejam Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv. Ja jūs vēlaties izmanto kādas no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums: office@lia.lv.

Personu datu apstrādes pārkāpumi

Mēs rūpīgi izvērtējam katru saņemto informāciju par personas datu apstrādes pārkāpumu. Ja mēs konstatēsim personas datu apstrādes pārkāpumu, tad ne vēlāk kā 72 stundu laikā mēs informēsim Datu valsts inspekciju un, izvērtējot konkrēto gadījumu, informēsim arī tos cilvēkus, kurus tas ir ietekmējis.

Papildu informācija par organizāciju rīcību personu datu apstrādes pārkāpumu gadījumos pieejama Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv.

Ja nepieciešams, mēs nolīgsim neatkarīgu datu aizsardzības speciālistu, lai izmeklētu pārkāpumu.

Sūdzības

Ja jums ir bažas par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu sazinieties ar mums: office@lialv.

Ja mēs nespējam atrisināt jūsu problēmu saistībā ar personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā.

Sazinieties ar mums

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīm vadlīnijām un sazināties ar mums, ja jums rodas papildu jautājumi: office@lia.lv.

Izmaiņas personas datu aizsardzības vadlīnijās

Mums ir tiesības papildināt un veikt izmaiņas šajās vadlīnijās, tādēļ aicinām jūs ik pa laikam iepazīties ar vadlīnijām atkārtoti. Mūsu veiktās izmaiņas būs saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Pašreizējā versija mūsu “Personas datu aizsardzības vadlīnijām” ir pēdējo reizi caurskatīta un labota 2018. gada 24. maijā.

Up